Términos y condiciones

Aquests són els Termes i Condicions que regulen la relació contractual d'adquisició de productes que LYMBUS LIFE, d'ara endavant OUTDOOR LOVERS, ofereix a la pàgina web outdoorlovers.org

INFORMACIÓ CORPORATIVA

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, LYMBUS LIFE, S.L. l'informa que és titular dels llocs web: www.outdoorlovers.org d'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, LYMBUS LIFE, S.L. , Notifica les següents dades: el titular d'aquesta pàgina web és LYMBUS LIFE, S.L. amb NIF / CIF: B65971681. Registre Mercantil de BARCELONA.Tomo: 43604. Foli: 121. Fulla: 43.307, i domicili social: Gal·la Placídia 3, Codi Postal: 08006. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: store@lymbus.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació per accés o ús de la pàgina web www.outdoorlovers.org i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d'ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de LYMBUS LIFE, SL , Atorga la condició d'usuari, per la que s'accepten, a l'navegar per la pàgina, totes les condicions d'ús que s'estableixen aquí sense perjudicar l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Per això, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús de l'portal, ja que qualsevol ús que faci de la mateixa o els serveis i continguts en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

La pàgina web de OUTDOOR LOVERS. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis emesos per OUTDOOR LOVERS per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

 

L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per OUTDOOR LOVERS contra les disposicions d'aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de tercers o de l' funcionament dels llocs web. A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la web i d'aquesta política de privacitat. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies del web .

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

OUTDOOR LOVERS no es fa responsable de l'contingut de les pàgines web a les que pugui accedir l'usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir a través dels enllaços.

OUTDOOR LOVERS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, OUTDOOR LOVERS no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

OUTDOOR LOVERS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció de l'servei del web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

L'accés al web: www.outdoorlovers.org no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

OUTDOOR LOVERS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i / o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació de servei al Portal.

PUBLICITAT

El web: www.outdoorlovers.org podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

OUTDOOR LOVERS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

MODIFICACIONS

OUTDOOR LOVERS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

OUTDOOR LOVERS es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, LYMBUS LIFE, S.L. informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que s'instal·lin en el seu disc dur. No obstant això, per accedir als llocs web de OUTDOOR LOVERS, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica i el Reglament General-UE-2016/679 de Parlament i Consell d'Europa de protecció de dades de caràcter personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, LYMBUS LIFE, S.L. informa als usuaris de les seves websites de que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recollides per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, aquesta obligació continués fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públiques les dades personals dels visitants i clients al web sense el seu consentiment. Els menors de 13 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç reculli i tracti les seves dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els que poden fer-ho en nom seu. Aquells comerços que necessitin tractar dades de menors de 13 anys, han de disposar dels mitjans per obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que contingui un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 13 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

Aquestes dades, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador del web de OTDOOR LOVERS. amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Aquestes dades també seran utilitzades per:

  • Informar de les novetats sobre els projectes i activitats de OUTDOOR LOVERS
  • Fer arribar contingut inspiracional de el món de l'outdoor, esportiu i de l'àmbit de la natura
  • Enviar informació relacionada amb els productes de OUTDOOR LOVERS, Summits of My Life i Kilian Jornet o la temàtica outdoor mitjançant via electrònica

Així mateix, OUTDOOR LOVERS informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació , que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no porti a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel que pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web a per tal de poder transmetre a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a la dirección n: Gal·la Placídia 3. Codi Postal: 08006. Localitat: BARCELONA. Província: BARCELONA. Correu electrònic: store@lymbus.com, aportant fotocòpia de l'DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant el / els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit / acceptat la Política de Privacitat, mitjançant un check box obligatori a peu de l'formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, vam demanar el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà o negarà amb un check box obligatori a peu de l'formulari.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a OUTDOOR LOVERS. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de OUTDOOR LOVERS.

Així mateix, OUTDOOR LOVERS es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

SEGELLS DE CONFIANÇA

Els segells de confiança són distintius que es proporcionen a les botigues en línia per demostrar la seva qualitat i seguretat en la venda en línia.

Per aconseguir el segell, aquestes són auditades o avaluades per comprovar que compleixen els criteris de seguretat en la compra i compliment legal en matèria de privacitat i protecció de dades dels consumidors.

Les botigues que disposen d'un segell de confiança estan adherides a un codi de conducta i solen oferir als consumidors procediments alternatius de resolució de conflictes senzills, ràpids i còmodes.

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE i protecció de dades

www.outdoorlovers.org compleix amb la normativa de protecció de dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha estat assessorada en aquestes normatives per GRUP Qualia, per la qual cosa se li atorguen sengles certificats en format d'imatge digital perquè pugui exposar-los en el seu lloc web.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l'usuari i OUTDOOR LOVERS es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l'usuari i OUTDOOR LOVERS, els jutjats o tribunals de la localitat de BARCELONA.

COMPRA I VENDA DE PRODUCTES

1. INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels articles exposats al lloc web es realitzen en base als llistats de productes.

El lloc web www.outdoorlovers.org de la qual, LYMBUS LIFE, SL és Administrador de la venda en línia, i fidels a la nostra essència, proporciona una col·lecció de llibres especials per a la bona lectura d'aventura i conèixer el món de la muntanya.

Per, OUTDOOR LOVERS, cada client es mereix que els nostres productes estiguin a l'altura de les seves expectatives.

2. PREUS

Els preus dels productes que s'indiquen a través del lloc web, inclou l'IVA, en tots els seus productes i el preu de l'transport dependrà de país i es troba en el moment de la compra a EL MEU CISTELL.

3. DISPONIBILITAT

L'administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS / CLIENTS, al més aviat possible a la demanda de les consultes.

No obstant això, en ocasions, i per causes difícilment controlables per l'administrador de la pàgina web com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS / CLIENTS, diferent de la comanda inicialment realitzada per l'administrador de la pàgina web, per satisfer les comandes dels USUARIS / CLIENTS.

Per al cas que la gestió no mostrar o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la comanda, l'USUARI / CLIENT, serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total d'aquest. Si arran d'aquesta anul·lació l'USUARI / CLIENT, vol tornar la comanda, haurà de seguir el que estipula l'apartat Devolució.

4. PAGAMENT

L'USUARI / CLIENT, pagarà en el moment que realitza la comanda del producte. El comprovant de compra de serveis i / o gestions que correspon a la comanda o demanda feta.

L'USUARI / CLIENT, haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant targeta de crèdit; VISA, MASTERCARD, Pay Pal.

L'USUARI / CLIENT, haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. SEGURETAT

L'administrador de la pàgina web té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per l'ordinador de l'USUARI / CLIENT, i el de l'LLOC WEB, d'aquesta manera, a l'utilitzar el protocol SSL es garanteix:

Que l'USUARI / CLIENT, està comunicant les seves dades a el centre servidor de l'administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

Que entre l'USUARI / CLIENT, i el centre servidor de l'administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE i protecció de dades